مهرش به جان خریدم

«کاش برادرانم را می دیدم»

- این کلام پیامبر بود-

مگر ما برادرانت نیستیم؟

- این هم کلام اصحاب بود -

و پیامبر(ص) چنین فرمودند:« شما اصحاب من هستید ولی برادران من کسانی هستند که بعدها می آیند، با آنکه مرا ندیده اند به من ایمان می آورند، مرا دوست دارند، یاری و تصدیقم می کنند، کاش برادرانم را می دیدم»!

چرا بیکار نشسته اید:

ماصطفی ندیدیم مهرش به جان خریدیم

صل علی محمد صلوات بر محمد

الهم صل علی محمد و ال محمد و عجل الفرجهم..

و خدا کند که یاری کننده هم باشیم...

ایمان+عشق+یاری=برادران پیامبر

/ 1 نظر / 5 بازدید
سکوت

[لبخند][گل]