مرا ببخش

خدایا مرا ییخش

 

به خاطر تمام لحظه هایی که تو با من بودی و من فکر میکردم تنها هستم.

به خاطر تمام ثانیه هایی که منتظرم میماندی و من نمی آمدم! مرا ببخش.

به خاطر تمام روزهایی که تو برای من بهترین ها را خواستی و من برای رسیدن به بدترین ها نا امیدت کردم.

به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و هیچکدام در خانه تو نبود! مرا ببخش.

به خاطر تمام لحظه هایی که ماهی قلب من خلاف جریان مسیر تو حرکت میکرد و پرنده روح من پرواز نمیکرد و در آسمان رسیدن به تو گم نمی شد.

مرا ببخش؛ به خاطر تمام گله هایم مرا ببخش... 

 

wosp91wdk571qoxqov.gifدر این شب ها دعایم کنید..

/ 0 نظر / 56 بازدید