آرزویم را اجابت کن

امروز آرزویم این بود
صبح باصدای زنگ در بیدار شوم
پستچی باشد
برایم با پست سفارشی بسته ای رسیده باشد
کاغذ را امضا کنم و بسته بزرگ را تحویل بگیرم
در را ببندم و بسته را باز کنم
تو در آن باشی...

سلام  خدا...

میشه امسال ، ماه رجب ، همین امشب آرزوی منو براورده کنی...

البته میدونم خیلیاشو براورده کردی ازت ممنونم....

هرچند اگ نرسیدم بهشون

باز شکرت میکنم. خدایا شکرت ک تو خدای منی و من تو رو میپرستم

شکرت ک منو میبینی، صدامو میشنوی

و

هیچ وقت تنهام نذاشتیو نمیذاری

هرچی دارم از تو دارم...

میدونی! آرزومه هر چ رودتر بیام پیشت 

این دنیای فانیو نمیخوام... دوست دارم هرچی بهم میدی جاودانه باشه

تو هستی و میمونی...

خدایا این بنده ی گناهکار فراموشکارتو ببخش...

منو ببخش ، منو رحمت کن، منو  بیامرز

بعد ببر...

 

 

/ 3 نظر / 37 بازدید
چهل برگ

[دست][دست][دست]