معترضم

من به این مهر سکوت ، من به این تاریکی، من به ما ،من به فرسودگی ذهن خودم

معترضم که چرا ...

شوق اغاز مرا

و منی چون را ز خودم دزدیدند ...

به کجا بر گردم ؟

حق برگشتن را زتنم دزدیدند...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید