محبوب من

خدایا ، به هر که دل بستم ، تو دلم را شکستی ، عشق هر کسی را که به دل گرفتم ، تو او را از من گرفتی. هر کجا خواستم دل مضطرب و دردمندم را آرامش دهم ، و در سایه امیدی ، و به خاطر آرزویی ، برای دلم امنیتی به وجود آورم ، تو یکباره همه را بر هم زدی و در طوفانهای وحشت زای حوادث رهایم کردی تا هیچ آرزویی در دل نپرورم و به هیچ چیز امیدی نداشته باشم و به هیچ چیز امیدی نداشته باشم و هیچ وقت آرامش و امنیتی در دل خود احساس نکنم. خدایا، تو اینچنین کردی تا به غیر از تو محبوبی نگیرم و به جز تو آرزویی نداشته باشم و جز تو به چیزی یا به کسی امید نبندم و جز در سایه توکل به تو ،آرامش و امنیت احساس نکنم...

خدایا، تو را بر همه این نعمت ها شکر می کنم.

نیایش ها در ایران:شهید دکتر مصطفی چمران

/ 0 نظر / 5 بازدید