عشق بازی با خدا

گفتم: چقدر احساس تنهایی میکنم ، گفتی: من که نزدیکم(بقره/186)

گفتم: تو همیشه نزدیکی ،من دورم... کاش میشد بهت نزدیک شم. گفتی: هر صبح و عصر،پروردگارت رو پیش خودت، با خوف و تضرع، و با صدای آهسته یاد کن(اعراف/205)

گفتم: این هم توفیق می خواهد، گفتی: دوست ندارید خدا ببخشدتون؟!(نور/22)

گفتم: معلومه که دوست دارم منو ببخشی، گفتی:پس از خدا بخواهید ببخشدتون و بعد توبه کنید(هود/90)

گفتم: با این همه گناه ... آخه چیکار میتونم بکنم؟ ، گفتی: مگه نمی دونید خداست که توبه رو از بنده هاش قبول میکنه؟!(توبه/104)

گفتم: دیگه روی توبه ندارم ، گفتی: خدا عزیز و داناست، او آمرزنده گناه هست و پذیرنده توبه(غافر/2-3)

گفتم: با این همه گناه، برای کدوم گناهم توبه کنم؟ گفتی: خدا همه گناه هارو میبخشه(زمر/53)

گفتم : یعنی بازم بیام؟ بازم منو میبخشی؟ گفتی: به جز خدا کیه که گناهان رو ببخشه؟(آل عمران/135)

ناخواسته گفتم: الهی و ربی من لی غیرک، گفتی: الیس الله بکاف عبده، آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟(زمر/36)

گفتم: نمی دونم چرا همیشه در مقابل این کلامت کم میارم! عاشقت میشم ... توبه میکنم. گفتی: خدا هم توبه کننده هارو هم اونایی که پاک هستند رو دوست داره(بقره/222)

گفتم: در برابر این همه مهربونیت چیکار میتونم بکنم؟ گفتی: ای مومنین! خدا را زیاد کنید و صبح و شب تسبیحش کنید. او کسی هست که خودش و فرشته هاش بر شما درود و رحمت می فرستن تا شما رو از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون بیارن ، خدا نسبت به مومنین مهربونه(احزاب/41-43)

با خودم گفتم: خدا ... خالق جهان هستی... با فرشته هاش ...

به ما درود بفرستن تا آدم بشیم؟! ... ... ...

بیشتر بیندیشیم تا قدر خود بیشتر بدانیم.

/ 0 نظر / 6 بازدید