یاد زمستون

گفتم که نکن، خوبت شد، وقتی حرف گوش نمی کنی نتیجه اش همین می شود که شد!! حالا آمدی که چی؟

وقتی جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت بود؟!

بعضی ها مشکل دیگران را این گونه حل می کنند!

به من چه ، ما چه کاره ایم، سر پیازیم یا ته پیاز، برو خدا روزیت ات را جای دیگری حواله بکند!

بعضی هم این جوری!

و پیامبر(ص) چنین فرمودند: « هر کس کمک خواهی مسلمانی را بشنود و بی تفاوت باشد مسلمان نیست 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید