فاطمیه

یا مهدی  ادرکنی

یا امیر المومنین روحی فداک

آه را در دل نهان کردی چرا ؟

 

آسمان را دفن کردی چرا ؟

ماه را در گل نهان کردی چرا ؟

 

یا علی تربت زهرا کجاست ؟

یادگار غربت زهرا کجاست ؟

*************************************

به احترام غم مادرت بیا مهدی (عج)

به قدر عمر کم مادرت بیا مهدی (عج)

***

 

عادت به روضه کرده دلم روضه خوان کجاست

 

صاحب عزای فاطمه، آن بی نشان کجاست

 

قربان اشک روز و شب چشم خسته ات

 

مولا فدای مادر پهلو شکســــته ات

 

التماس دعا

صلوات

/ 0 نظر / 13 بازدید