دلم میخواهد...

دلم میخواهد بخوابم...

مثل ماهی حوضمان ک چند روزیست

روی آب

خوابیده است...

/ 1 نظر / 5 بازدید