گمشده من

خدایا، هر کسی به دنبال گمشده خود می رود. هر کسی برای نجات خود راهی می اندیشد. هر کسی به امیدی و آرزویی زندگی می کند، اما من امیدی و آرزویی ندارم. جز تو گمشده ای نمی شناسم و جز تو راه نجاتی نمی یابم. همه را فراموش می کنم، همه دنیا را پشت سر می گذارم، یکه تنها به سوی تو می آیم و دست نیاز فقط به سوی تو دراز می کنم.

خدایا، می خواهم با تو تنها باشم، می خواهم از همه چیز چشم بپوشم، می خواهم جز تو محبوبی و معبودی نداشته باشم، خوش دارم که در زیر این آسمان سیاه کسی جز تو از من نداند، کسی جز تو نیاز مرا نشنود، کسی جز تو مرگ مرا نبیند.

خدایا، مرا بسوزان، در عذاب و درد خاکستر کن، بازهم تو را شکر می کنم.

/ 2 نظر / 6 بازدید
هزاران گنج(شیوا)

سلام ستاره مهربونم هر وقت از خدا مینویسی اشک تو چشام جمع میشه آخه من خیلی بااحساسم زیبا نوشتی منم اپم بیا عزیزم[ماچ][ماچ][ماچ]