یا حسین

عالم همه قطره اند و دریاست حسین

مردم همه بنده اند و مولاست حسین

ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش

از بس که کرم دارد و آقاست حسین

خورشید سپهر مشرقین است حسین

عالم همه عین و نور عین است حسین

عکس های ماه محرم

/ 0 نظر / 20 بازدید