تشکیل استان خلیج فارس، مبارک باد!

مساله ابوموسی انگار تمامی ندارد! هر از چند گاه امارات متحده عربی ادعای مبهم و مشکوک خود را تجدید می کند. مقامات دولتی با واکنش ملایم و مردم عکس العمل تند و گسترده نشان می دهند و موضوع فروکش می کند.

به نظر می رسد اماراتی ها سعی می کنند بالکانیزه کردن ابوموسی را ارائه دهند. در بالکان در قرن نوزدهم مسائل سیاسی-ژئوپلتیکی متعددی بود که حل نمی شد. اماراتی ها و مشاوران و مربیان انگلیسی آنان ، اکنو قصد دارند این مساله را همچنان تازه و زنده  نگه دارند  وگه گاه سربه سر ایران بگذارند و ببیند ایران تا چه حد شکیباست و تاچه حد واکنش نشان خواد داد و آیا از روی دادهای داخلی ایران می توان اغتنام فرصت کرد.

در حالی که صدای آمریکا و بی. بی. سی سرود یاد مستان می دهند، ما به جای اقدام عملی و سریع برای پایان بخشیدن به غائله مصنوعی که امارات هر از گاه بر پا می کند به تاریخ متمسک می شویم و اسناد و مدارکی که روشنتر از روز است ارائه می دهیم.

                     روز طلایی خلیج همیشه فارس

روز ملی خلیج فارس امروز در حالی گرامی داشته می شود که جزیره ایرانی ابوموسی در قلب این خلیج همیشه فارس ، بیشتر از هر زمان دیگری مورد توجه همه ایرانیان قرار گرفته است. سفر چندی پیش رئیس جمهور به این جنوبی ترین نقطه از خاک ایران، توجه همه رسانه هارا به این جزیره جلب کرد. در این میان ادعاهای واهی امارات ، برآتش اشتیاق ایرانیان دمید.

جزیره ابوموسی امروز دهم اردیبهشت میزبان انبوه مسوولان ایرانی است که آمده اند تا روز ملی خلیج فارس را در این جزیره جشن بگیرند.

/ 0 نظر / 6 بازدید