یک کار با اخلاص

یکی بود یکی نبود، در روزگار قدیم « زنی بدکاره سگی را دید که بر سر راهی له له می زند و از تشنگی چیزی نمانده است که جان بدهد. زن درنگی کرد و سپس کفش خود را به دستار خود بست و از چاه آب کشید و پیش سگ نهاد.»

این یک سوی سکه بود؛

و پیامبر(ص) فرمودند:« خداوند به خاطر این عملش همه گناهان او را بخشید

و این آن سوی سکه بود...

 

 http://www.img.aksfa.org/img-2010/Red-Rose/red_rose_04.jpg

/ 0 نظر / 19 بازدید