وهابیت؛کوچک تر از این حرف هاست!

وهابیت؛

کوچک تر از این حرف هاست!

مسلک وهابی منسوب به شیخ محمد فرزند « عبدالوهاب» نجدی است و این نسبت از نام پدراوعبدالوهاب گرفته شده است. یکی از بزرگترین نقاط ضعف برنامه زندگی شیخ این است که با مسلمانانی که از عقاید کذایی اوپیروی نمی کردند، این بود که برای جان و ناموس آنان ارزشی قائل نبود.

جنگ هایی که وهابیان دریمن و حجازو اطراف سوریه وعراق راه انداختند،بر همین پایه بوده است ودرهر شهری که با جنگ و غلبه برآن املاک خود قرار می دادند والا به غنایمی که بدست می آوردند اکتفاء می کردند.

کسانی که با عقاید او موافقت می کردند و دعوت او را میپذیرفتند باید با او بیعت می کردند و کسانی هم که به مقابله برخیزند،باید کشته شوند و اموالشان تقسیم گردد،طبق این رویه اهالی قریه مضول در شهر احسا،300مرد را به قتل رسانیدند و اموالشان را به غارت بردند.

گوشه ای از عقاید وهابیت

اثارزیر برگرفته از عقاید ابن تیمیه است:

1-افزایش دایره بدعت به معنی اینکه هر چه درزمان پیامبر(ص)و سلف صالح نبوده، بدعت است.

2-زیارت قبرپیامبر و قبور انبیا،صلحا و دیگر مشاهدمشرفه، حرام و بدعت است.

3-ساختن ضریح وگنبد برای قبور پیامبرو امامان وساختن مسجد در کنار آن ها شرک و حرام است.

4-استمداد از انبیا و اولیاو صلحا،حساسیت زایدالوصفی داشته و شفاعت وتوسل را حرام وتوسل جوینده را مشرک و کافر می دانند.

5-دست وپاوجسم برای خدا قائل بوده ومعتقدند؛در آسمان مستقر است واگرکسی به بودن خداوند در روی عرش وبالای آسمان اعتقاد ندارند،باید او را توبه داد و اگر توبه نکرد،باید گردنش را زد.

شیخ عبدالوهاب به عقاید ابن تیمیه افزود وآن ها را به حیطه عملی کشاند که موارد زیر را می توان نام برد:

1-به صرف دعوت اکتفا نکرد،بلکه با مخالفان با شمشیر برخورد نمود وآن را مبارزه با بدعت نام نهاد.

2-وهابیان هر گاه بر شهری تسلط می یافتند، ضریح ها زیارتگاه ها،مساجد ضریح دارو قبور مشخص را ویران می کردند.

3-مصداق بدعت را به شکل شگفت انگیزی گسترش داده وهر چیزی در زمان پیامبر(ص)وجود نداشته،حتی نوشیدن قهوه و استفاده از تلویزیون،رادیو ومظاهر تمدنی جدید را بدعت نامیدند. (اگرچه امروزه به عقاید خود عمل نمی کنند).

4- گسترش دامنه تکفیر مسلمانان،کافر دانستن همه مسلمانان به جزخودشان که بر گرفته از عقاید خوارج است.

/ 2 نظر / 12 بازدید
غریب آشنا

سلام ممنونم از مطالب خوبتون و نظرلطفتون[گل]

غریب آشنا

وهابیتی در کار نیست!!! اگر ما دست بجنبانیم!!! اما اگر غافل شویم همین ها غولی خواهند شد که...[ناراحت][گل]