در پیشگاه حق

ای خدای بزرگ، آن روز، روز رستاخیز، که در مقابل تو می ایستم، اعمال خوب و بد خویش را به تو عرضه میکنم، از تمام کردارو اعمال خویش شرمنده ام. چیزی ندارم که به تو تقدیم کنم، کاری نکرده ام که در مقابل تو سرافراز باشم. فقط به یک چیز خوشحالم و آن دل دردمند و جوشان من است که در پای تو خواهم انداخت...

فقط قلب من است که از عشق تو سرشار بوده و ارزش دارد که به آن بنازم...

ای خدای بزرگ، نه از جهنم تو وحشتی دارم و نه به بهشت تو طمعی. محرک من در زندگی فقط عشق به تو است. مرا بسوزان، استخوان هایم را خرد کن،خاکسترم را به باد بسپار ولی لحظه ای مرا از خود دور مساز.

/ 0 نظر / 13 بازدید