آری

من نیز هم..

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
kalantar(-__-)2014

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران رفتم از کوی تو لیکن عقب سر نگران ما گذشتیم و بگذشت آنچه تو با ما کردی تو بمان با دگران وای به حال دگران . . .[شوخی][ناراحت]