مناجات

خداوندا!

اگر تو را از خوف دوزخ می پرستم،در دوزخم بسوز،و اگر به امید بهشت میپرستم ، بر من حرام گردان ، واگراز برای تو، تو را می پرستم ، جمال باقی از من دریغ مدار...

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید