دلنوشته های ستاره

هر کجا هستم باشم آسمان مال من است ...

غرق تمنای توام...

 

در پیش بی دردان چرا،فریاد بی حاصل کنم؟

گر شکوه ای دارم زدل،با یار صاحبدل کنم

در پرده سوزم همچو گل،در سینه جوشم همچو مل

من شمع رسوا نیستم،تا گریه در محفل کنم

اول کنم اندیشه ای،تابرگزینم پیشه ای

آخربه یک پیمانه می،اندیشه را باطل کنم

ز آن رو ستانم جام را،آن مایه ی آرام را

تا خوشتن را لحظه ای ازخوشتن غافل کنم

از گل شنیدم بوی او،مستانه رفتم سوی او

تا چون غبارکوی او،در کوی جان منزل کنم

روشنگری افلاکیم،چون آفتاب ازپاکیم

خاکی نی ام تاخویش راسرگرم آب وگل کنم

غرق تمنای توام،موجی زدریای توام

من نخل سرکش نیستم،تا خانه در ساحل کنم

دانم که آن سرو سهی،از دل ندارد آگهی

چند ازغم دل چون رهی،فریاد بی حاصل کنم

 

                                                               رهی معیری

                                                                                        آبانماه 1340

۱۳٩٠/٩/۱٥ | ۱:۱۱ ‎ق.ظ | تک ستار⋆ | نظرات () |

www . night Skin . ir