دلنوشته های ستاره

هر کجا هستم باشم آسمان مال من است ...

چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده

چرا که دیروز ما وقت نکردیم از او تشکر کنیم.

 

چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد

چون امروز اطاعتش نکردیم .

 

چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود

چرا که امروز قادر به درکش نبودیم.

 

چی می شد دیگه هرگز شکوفا شدن گلی را نمی دیدیم

چرا که وقتی خدا بارون فرستاده بود گله کردیم.

 

چی می شد اگه خدا عشق و مراقبتش را از ما دریغ می کرد

چرا که ما از محبت ورزیدن به دیگران دریغ کردیم .

چی می شد اگه خدا فردا کتاب مقدسش را از ما می گرفت

چرا که امروز فرصت نکردیم آنرا بخوانیم .

چی می شد اگه خدا در خا نه اش را می بست

چون ما در قلبهای خود را بسته ایم .

 

چی می شد اگه خدا امروز به حرفهایمان گوش نمی داد

چون دیروز به دستوراتش خوب عمل نکردیم.

 

چی می شد اگه خدا خواسته هایمان را بی پاسخ می گذاشت

چون فراموشش کردیم.

 

چی می شه

اگه از این مطالب به سادگی بگذریم ؟

 

بیاییم خود را به خدا نزدیکتر کنیم

و بذر خداشناسی را در قلبـهای یکدیگر بکاریم.

 

۱۳٩۱/٥/٢٥ | ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ | تک ستار⋆ | نظرات () |

خدایا ، چقدر بد بختم! چه روزگار تیره و تاری دارم! ای درد ، ای غم بیا و سرا پای وجودم را پر کن. ای امید، ای آرزو مرا برای همیشه ترک کن! ای مرگ بیا مرا در سایه رحمت خود آرامش بخش! چه فلک زده ام ! چه رو سیاهم! چقدر مغرور و خودخواهم! چقدر خود را بزرگ میشمرم! چه انتظارات بی جایی دارم! چه آرزو های دور و دراز! چه امیدهای بی اساس! چه خواسته های غیر قابل تصور!

انسانی گناهکار، و روسیاه ، و مغرور... اوه خدایا چقدر بد بختم! چقدر بیچاره ام! این خاک تیره بی مقدار که برای دو روزی به حرکت در افتاده است، چه جسورانه وخود خواهانه زمین و آسمان و زمان را تیول خود میپندارد! و چه زود پستی و ضعف و بد بختی و نیستی خود را فراموش میکند! و چه مغرورانه همه وجود را برای خود میشمرد! و زندگی خود را ابدی تصور می کند!

هیهات که چه بیچاره و بد بخت است این انسان، این انسان ضعیف و پست و گناهکار، این انسان مغرور و زیاده طلب که جز خود خواهی وخود بینی چیزیزکسب نکرده است.

خدایا ،مرا ببخش، چقدر شرمنده ام ، از پستی وبد بختی خود راه فراری نمی یابم.

خدایا، ضعف وبد بختی خود را به در گاهت شفیع می آورم.

خدایا ، دل شکسته ام را صادقانه تقدیمت می کنم.

۱۳٩۱/٥/۱٤ | ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ | تک ستار⋆ | نظرات () |

www . night Skin . ir